FÖRMÅNSCYKLAR ÄR PÅ VÄG ATT GÅ OM FÖRMÅNSBILAR I ANTAL

53 procent av förmånscykelanvändarna har minskat sin bilkörning samtidigt som
92 procent har avsevärt ökat sin cykling.

Enkätdata baseras på svaren på en användarundersökning som Vapaus genomförde i mars 2024, där totalt 4 633 förmånscykelanvändare svarade på undersökningen. Alla som utnyttjade medarbetarcykelförmånen genom Vapaus fick möjlighet att delta i studien. Mer detaljerade forskningsresultat och analyser publiceras i rapporten "State of Benefit Bikes" senare under våren.

Det i särklass vanligaste transportsättet i Sverige och Finland är privatbilen. I genomsnitt körs bilar cirka 29 kilometer per dag. Om bilanvändningen ska minska behöver vi fler olika alternativ. "56 % av förmånscykelanvändarna uppskattar att cykling har haft en positiv effekt på deras hälsa", säger Jacob Segercrantz, VD för Edenred, som erbjuder förmånscyklar via Vapaus.

”Resultaten av vår studie visar att förmånscyklar sänker tröskeln för vardagscykling. Många säger att både deras mentala och fysiska välbefinnande och kondition i allmänhet har förbättrats på egen hand, eftersom mer och mer daglig rörlighet och pendling övergår till cyklar köpta med hjälp av medarbetarcykelförmånen”, fortsätter Tero Era, VD för Vapaus.


CYKELFÖRMÅNA ÄR SNART VANLIGARE ÄN BILFÖRMÅN
I början av detta år var det fler som valde förmånscyklar än tjänstebilsförmånen. Antalet förmånscyklar har vuxit snabbt i jämförelse.

Cykelförmånen var först tillgänglig 2021 och 2022. I slutet av det första året registrerade skatteverket antalet personer som fick bil- och cykelförmåner till 11 055. Året därpå tredubblades antalet. I december förra året gick antal förmånscyklar om, eftersom 67 793 personer använde cykelförmånen och 67 541 bilförmånen. Drivkraften bakom denna tillväxt är att cykelförmånen är tillgänglig för en bredare grupp människor jämfört med bilförmånen, säger Segercrantz.

Det finns stor potential för cykling i städer eftersom avstånden är rimliga. Statliga medel har målmedvetet riktats till transportplanering som stödjer hållbara transportsätt, det vill säga fotgängare, cykling och kollektivtrafik.


CYKLINGEN ÄR DENSAMMA, MEN PENDLINGSUPPLEVELSEN ÄR NY
Förbättrade cykelvägsnät, ökat intresse för skonsam mobilitet och hälsosammare livsstilar har ökat cykelpendlingen i många städer. I Uppsala, Lund och Malmö, där människor reser mest med cykel, har vi en andel resor på cykel som ligger runt 20%. I Stockholms innerstad ser vi nästan en dubblering på passager i innerstaden, sett över en 10 års period.

"Cykeln används flitigt för utomhusaktiviteter och träning, men den överlägset mest populära användningen är pendling. En fjärdedel av alla cykelresor är pendlingsrelaterade", säger Segercrantz.unnamed (2)

Du kanske också gillar

Vad är en förmånscykel? lär dig mer i vår enkla steg för steg-guide
Vad är en förmånscykel? lär dig mer i vår enkla steg för steg-guide
2 februari, 2024

FÖRMÅNSCYKEL - hälsosamt och miljövänligt En förmånscykel är ett populärt sätt för arbetsgivare att erbjuda sina anställ...

Att välja cykel: användning, modeller och budget
Att välja cykel: användning, modeller och budget
18 april, 2024

Hoj, bike, cykel. Världens bästa uppfinning har många namn och kommer i olika former. Men hur ska man välja en lämplig c...

Cykel-stories: EN ÅTERBRUKAD EL-CYKEL LÖSER LIVSPUSSLET
Cykel-stories: EN ÅTERBRUKAD EL-CYKEL LÖSER LIVSPUSSLET
19 januari, 2024

Katri har alltid haft en passion för cykling, och detta intresse fick en ny dimension efter att hon behövde rehabilitera...