CYKELFÖRMÅN - En nyckel till en hälsosam arbetsplats

Att erbjuda förmånscykel som en del av anställningspaketet kan vara en värdefull strategi för arbetsgivare som vill demonstrera att hälsa och välmående har högsta prioritet på företaget. Det är mer än bara en förmån för de anställda; det signalerar ett företags engagemang för att främja en aktiv livsstil och miljövänlighet. Förmånscyklar uppmuntrar till mer fysisk aktivitet i vardagen, vilket kan leda till friskare medarbetare och lägre sjukfrånvaro.

Förmånscyklar kan dessutom hjälpa dig att attrahera och behålla talanger. Genom att erbjuda något så praktiskt och attraktivt som en förmånscykel, kan du utmärka sig på arbetsmarknaden. Men det slutar inte där; medarbetare som mår bättre och orkar mer är produktivare och bygger en starkare och mer hälsosam företagskultur.

Faktum är att cykelförmån kan vara en riktigt kostnadseffektiv investering. Skatten är lägre än vid många andra förmåner, och du kan göra indirekta besparingar tack vare minskad sjukfrånvaro och ökad lojalitet.

Ekonomiska Fördelar med FÖRMÅNSCYKLAR

Införandet av cykelförmån kan som sagt medföra påtagliga ekonomiska fördelar för arbetsgivare, allt från direkta skatteförmåner till mer indirekta besparingar kopplade till personalens välmående och produktivitet.

Kostnadseffektivitet

Förmånscyklar (inklusive elcyklar) är en kostnadsneutral lösning för dig som arbetsgivare. Medarbetaren betalar för cykeln genom bruttolöneavdrag, vilket innebär att kostnaden för arbetsgivaren ofta är obefintlig eller mycket liten. Arbetsgivaren kan dessutom göra besparingar i form av reducerade arbetsgivaravgifter när den anställda väljer att få löneavdrag för cykeln, istället för en löneökning.

Skatteförmåner

Arbetsgivare kan dra nytta av skattelättnader genom att erbjuda förmånscyklar. Arbetsgivare som erbjuder förmånscyklar kan dra nytta av skattelättnader. Nettokostnaden för arbetsgivaren minskar ytterligare genom avdragsgilla kostnader och lägre marginalskatt. Om anställda använder förmånscyklarna för arbetsresor kan de även vara skattefria, vilket ökar attraktionskraften för medarbetarna utan att öka kostnaden för arbetsgivaren.

Praktisk hantering

En väletablerad förmånsportal kan göra det lättare att administrera företagets förmånscyklar, vilket minimerar den tid och resurser som krävs för att administrera avtalet. Förmedlingsavgifter och fakturor kan hanteras effektivt, vilket sparar dig och pengar för dig som arbetsgivare.

Personalnytta

Förmånscyklar är ett tydligt sätt att visa att du satsar på dina medarbetares hälsa och välmående. Fysiskt aktiva anställda innebär ofta friskare anställda - alltså färre sjukskrivningar. När du erbjuder cykelförmån kan också använda det för att positionera ditt företag som en hälsosam, attraktiv arbetsgivare med en god företagskultur. Detta gör i sin tur att du attraherar och behåller kvalificerad arbetskraft!

Miljö och Hållbarhet - ett starkt argument för cykelförmån

Genom att erbjuda förmånscykel som ett alternativ till bilpendling bidrar arbetsgivare till en bättre miljö och ökad hållbarhet. Här kan du lära dig mer om den positiva effekt cyklar och elcyklar har gällande miljöpåverkan och företags ansvar för en hållbar framtid.

Miljöpåverkan

Cykelpendling hjälper till att reducera koldioxidutsläpp genom att minska behovet av fossildrivna fordon. Inom Sverige växer intresset för elcyklar som ett miljövänligt alternativ som även möjliggör längre och mer utmanande cykelresor.

Företagets miljöProfil

Företag som satsar på miljön genom att till exempel erbjuda cykelförmån eller cykelleasing förbättrar sin image och blir mer attraktiva för nuvarande och blivande medarbetare. Det är en tydlig och aktiv investering i hälsa och miljö.

Hållbara Transportlösningar

Att göra lådcyklar och personalcyklar till en del av er företagsflotta är ett kostnadseffektivt sätt att främja hållbarhet. Det minskar även företagets kostnader, jämfört med traditionella företagsbilar.

hållbarhetsinitiativ

Företag kan även dra nytta av olika initiativ för att stödja implementeringen av elcyklar. Dessa inkluderar bland annat statliga subventioner som lägre försäkringspremier, verkstadshjälp och leasingalternativ.

företagets miljösatsning

Att erbjuda förmånscyklar är en tydlig miljösatsning och kan inkluderar garantier och tillbehör för att ytterligare förbättra upplevelsen för de anställda. Att sätta upp en flotta av hållbara transportlösningar är inte bara bra för miljön, utan det signalerar också ett modernt och medvetet varumärke.

Du kanske också gillar

Studie i Finland visar att personer med förmånscykel cyklar över fem gånger mer än andra
Studie i Finland visar att personer med förmånscykel cyklar över fem gånger mer än andra
6 juni, 2024

Enligt en ny studie som genomförts i Finland cyklar personer med förmånscykel i genomsnitt hela 1 217 km om året. Det är...

hur ser skattereglerna för förmånscyklar ut?
hur ser skattereglerna för förmånscyklar ut?
2 februari, 2024

Din guide till förmånscykelbeskattning Att förstå skattereglerna för förmånscyklar kan vara en fördel för såväl arbetsgi...

Vilka typer av cyklar kan du ha som förmånscykel?
Vilka typer av cyklar kan du ha som förmånscykel?
2 februari, 2024

Guide till förmånscyklar - elcykel, MOUNTAINBIKE, lådcykel och begagnat Att cykla är en hälsosam, miljövänlig och ofta p...