Din guide till förmånscykelbeskattning

Att förstå skattereglerna för förmånscyklar kan vara en fördel för såväl arbetsgivare som anställda. Sedan 2022 gäller nya regler i Sverige som ger förmåner för anställda som använder tjänstecykel för privat bruk. Dessa nya regler ger en skattelättnad, eftersom de innebär att förmånscykeln endast beskattas för den del av förmånsvärdet som överstiger 3 000 kronor per skatteår.

Denna skattelättnad gäller specifikt för standardcyklar och elcyklar, och initiativet syftar till att uppmuntra till miljövänligare pendling. Som arbetsgivare innebär cykelförmånen att du kan erbjuda en attraktiv förmån som både främjar miljön och de anställdas hälsa och välmående.

Regelverket kräver också att förmånen ska vara tillgänglig för hela personalstyrkan på lika villkor, vilket gör den rättvis. Det är därför viktigt att såväl arbetsgivare som anställda har en god kännedom om de gällande skattereglerna.

SKATTEREGLER KRING FÖRMÅNSCYKLAR

Cykelförmån gör att anställda kan använda cyklar från arbetsgivaren, vilket har goda effekter på både ekonomi, miljö och hälsa. Men det är viktigt för både arbetsgivare och anställda att förstå hur förmånen och dess beskattning fungerar.

Definition och Beskattning av Förmånscyklar

En förmånscykel är en cykel som arbetsgivaren tillhandahåller en medarbetare för privat bruk. Det kan handla om traditionella trampcyklar, men även elcyklar och lådcyklar

Om en medarbetare använder en förmånscykel, ska den förmånsbeskattas, vilket innebär att värdet av förmånen ska adderas till den anställdes lön och beskattas som en del av denna. Förmånsvärdet bedöms utifrån ett par parametrar som vi nämnder nedan.

Skattelättnad och Förmåner för Anställda

Ett takbelopp för skattefrihet har införts, som innebär att endast det det förmånsvärde som överstiger en gräns på 3 000 kronor blir skattepliktigt. Detta har blivit ett populärt verktyg för företag att positionera sig som en mer attraktiv arbetsgivare, samt att bidra till en mer hållbar utveckling. Regelverket som trädde i kraft den 1 januari 2022, specificerar att dessa lättnader gäller förmåner som lämnas från och med den 31 december 2021.

Regelverk för Arbetsgivare som erbjuder förmånscyklar

Arbetsgivare som vill erbjuda förmånscyklar kan få hjälp med följa det specifika regelverksom gället för förmånscyklar. Det handlar exempelvis om att förmånen måste ges på samma villkor till hela den stadigvarande personalen för att kvalificeras för skattelättnader. Dessutom sätts gränserna för vad som räknas som en cykelförmån genom Skatteverkets takbelopp, vilket är sammankopplat med förmånens värde. 

Administration och Praktiska Aspekter

Hantering av förmånscyklar innebär att företag och HR-avdelningar behöver ha god kontroll över avtal, förmånsskatter och diverse kostnader relaterade till cyklarna. Det blir viktigt att organisera detta på ett sätt som är både kostnadseffektivt och tydligt för de anställda.

Hantering av Förmånscykelsystemet

Ett effektivt hanteringssystem ser till att administrationen kring förmånscyklar skötts på rätt sätt, hela vägen från beställning till avtal, leverans och avslut. HR spelar en viktig roll i att upprätthålla och följa upp användningen samt att säkerställa att bruttolöneavdrag hanteras korrekt. 

Som leverantör så rapporterar Vapaus det förmånsvärde som bör beskattas. För billigare cyklar kan det vara 0 kronor. Förmånsvärdet som Vapaus räknar ut är baserat på Skatteverkets regler kring kapitalkostnad, värdeminskning och inköpspris. Förmånsvärdet höjs och blir större med andra kostnader kring cykeln, som t.ex.  ev. leveransavgift eller serviceavtal.

Regeluppdateringar och Statliga subventioner

Det är avgörande att alltid hålla sig uppdaterad med den senaste skatteinformationen från skatteverketSkattefria förmåner och subventioner, som de senaste förändringarna som beskrevs i en promemoria från Finansdepartementet, påverkar takbelopp och begränsar skatteplikten till förmånsvärdet som överstiger 3 000 kronor under ett beskattningsår. Förändringar i exempelvis statslåneräntan kan också påverka nettokostnaden för både arbetsgivare då förmånsvärdet kan ändras.

Ansvarsfriskrivning: Vapaus är inte en rådgivare inom juridik eller skatter. Vi gör vårt bästa för att ge dig aktuell och relevant information om förmånscyklar. Men du bör också kontrollera de viktigaste frågorna med dina skatterådgivare eller juridiska rådgivare.

Du kanske också gillar

Förmånscykel: En guide till ditt nya, miljövänliga pendlingsalternativ
Förmånscykel: En guide till ditt nya, miljövänliga pendlingsalternativ
12 januari, 2024

Förmånscykel: En guide till ditt nya, miljövänliga pendlingsalternativ En förmånscykel är ett förmånsprogram för anställ...

Vilka typer av cyklar kan du ha som förmånscykel?
Vilka typer av cyklar kan du ha som förmånscykel?
2 februari, 2024

Guide till förmånscyklar - elcykel, MOUNTAINBIKE, lådcykel och begagnat Att cykla är en hälsosam, miljövänlig och ofta p...

Några EXEMPEL PÅ FÖRMÅNSCYKLAR
Några EXEMPEL PÅ FÖRMÅNSCYKLAR
19 januari, 2024

Här nedan ser du exempel på två olika cyklar, med två olika skattesatser och en kalkyl för respektive cykel. Då du betal...