Enligt en ny studie som genomförts i Finland cyklar personer med förmånscykel i genomsnitt hela 1 217 km om året. Det är över fem gånger mer än genomsnittet i både Finland (Traficom) och Sverige (Trafikverket) som ligger kring 235 km. Detta och mycket annat utforskas i Vapaus studie “Förmånscyklar i Finland” från 2024, där nästan 4 600 anställda med förmånscykel i hela landet svarade på enkäten.

cyklade-kilometer

Men du kanske undrar om allt bara handlar om cykelentusiaster som valt att byta till förmånscykel? Det är en bra poäng, men så är det inte! Enkäten visar att förmånscyklar genom arbetsgivaren gör att vi börjar cykla mer än tidigare. Ungefär 43% av deltagarna i studien säger att de cyklar mycket mer sedan de skaffat sin förmånscykel, och 36% menar att de cyklar något mer än tidigare. Hela 79% av de tillfrågade cyklar mer än förut efter att förmånscykeln blivit en del av deras vardag.

"Förmånscyklarnas växande popularitet visar att människor verkligen vill ta hand om sig själva och miljön. Vi vill bli i bättre fysisk form och på samma gång minska våra transportrelaterade utsläpp", reflekterar Vapaus vd Tero Era.

Förmånscykel förbättrar konditionen och leder till minskad bilkörning

56% av de tillfrågade säger att de mår bättre och har bättre kondition sedan de fått sin förmånscykel. Hela 46% av alla bilförare i studien säger att de kör mindre än tidigare. De kör i genomsnitt 42 kilometer mindre i veckan, och 8% av de tillfrågade säger att de inte kör bil alls.

För att sätta det i ett större sammanhang: 100 000 personer med förmånscykel som har dessa vanor skulle leda till att minska privatbilismen med över 92 miljoner kilometer per år. Det är också intressant att notera att de som valt elcykel (43 km i veckan) har minskat ned på sin bilkörning mer än de med vanlig cykel (37 km i veckan).

Hur ser cykelvanorna ut hos personer med förmånscykel?

Det finns flera olika orsaker att skaffa förmånscykel, men många gör det för att motionera och vara aktiva i naturen. Hela 74% av de tillfrågade nämnde detta, medan 73% menade att de ville förbättra sin fysiska kondition.

Många använder också sin förmånscykel som transportmedel, speciellt till jobbpendling. Ungefär 41% av deltagarna i studien cykelpendlar dagligen eller flera dagar i veckan. Hela 78% cykelpendlar till jobbet ibland. Orsakerna till att cykelpendla varierar: 78% gör det för att må bättre, medan 62% helt enkelt njuter av att cykla, och 45% gör det för att spara pengar.

Vilka typer av cyklar väljer de som utnyttjar förmånen?

val-av-cykeltyp-1

Över 40% av cyklisterna har valt en mountainbike, vilket är en ungefär lika stor andel som hybridcyklar (17%), gravelcyklar (15%) och stadscyklar (11%) står för tillsammans. Om du vill använda cykeln till både pendling och fritidsnöjen är det viktigt att välja en mångsidig modell. Ungefär 70% av alla förmånscyklar är elcyklar. I studiens yngsta grupp (18-29 år) står elcyklar för ca 57% av förmånscyklarna, medan samma siffra är hela 86% hos de över 60 år.

""Det är fantastiskt att en så pass gammal uppfinning som cykeln får nytt liv i och med elcyklar. Med en elcykel är det lätt att göra cykling till en del av vardagen och vi ser också tydligt att dessa cyklister cyklar betydligt mer och driver pendlingsvågen", säger Fredrik Karlberg, marknadsansvarig på Vapaus Sverige.

Förmånscyklar kan användas till mycket mer än bara jobbpendling. Många skaffar cykel för nöjes skull, medan andra kombinerar nytta och nöje. De mest populära förmånscyklarna är fullfjädrade mountainbikes; de är utmärkta pendlings- och vardagscyklar, men egentligen designade för att prestera på topp i skog och mark. 

Studien visar även på tydliga könsskillnader när det gäller förmånscyklar: 28% av männen väljer fullfjädrade mountainbikes, medan endast 8% av kvinnorna gör det. Kvinnorna väljer hellre hybridcyklar, stela mountainbikes eller stadscyklar.

"Enkätens resultat tyder på att män oftare väljer en motions- eller fritidscykel, medan kvinnor väljer alternativ som passar bättre i vardagen", fortsätter Fredrik.

Vapaus data visar också att den genomsnittliga förmånscykeln som medarbetaren slutligen väljer ligger runt på runt 38 000 kr, och att män väljer i genomsnitt 15% dyrare cyklar än kvinnor.

Om du vill veta mer om vad du bör tänka på, kolla gärna in vårt blogginlägg om att välja förmånscykel.

93% skulle rekommendera cykelförmån till en vän

rekommendera-formancykel-till-kollega

En överväldigande majoritet av de som har förmånscykel skulle rekommendera förmånen till en kollega - hela två av tre svarade "mycket sannolikt". Hela 93% lutar åt att rekommendera förmånen, och den genomsnittliga viljan att lämna en rekommendation är 4,6/5. 

"Resultatet visar verkligen hur uppskattad förmånen är på de arbetsplatser där den införts. Det är en jämställd förmån för alla medarbetare som låter de få sina drömcyklar och använda dem exakt hur de vill - för att pendla, motionera eller bege sig ut på utflykter i skog och mark.”, säger Era. 

Hur cykelvänliga är nordiska arbetsplatser?

Majoriteten av deltagarna i den finska studien tycker att deras arbetsplats är hyfsat cykelvänlig - genomsnittet är 4,1/5. Men det är viktigt att ha i åtanke att respondenterna i vår studie jobbar på företag som redan erbjuder cykelförmån till sina medarbetare. Dessa organisationer är troligen cykelvänligare än andra, vilket ger en högre genomsnittspoäng.

"Idag finns det fler förmånscyklar än företagsbilar på finska vägar, och allt fler arbetsplatser börjar erbjuda cykelförmån. Konceptet är här för att stanna, och alla vinner på det", säger Tero.

Men vad kan arbetsplatser göra för att bli mer cykelvänliga? Enligt studien är förbättrad cykelförvaring och cykelparkering en efterfrågad förbättring - hela 44% av deltagarna nämner det.

"Du vill så klart inte lämna din fina, nya cykel oskyddad på vilket sätt som helst när du går och jobbar. Den behöver även skydd mot väder och vind. Detta gäller speciellt elcyklar, vars ägare verkligen uppskattar möjligheter till inomhusförvaring och laddning”, säger Tero.

ÖVERTYGA DIN ARBETSGIVARE

Summering - slutsatser från studien

 • 79% av de som har förmånscykel cyklar mer än tidigare.
 • De med förmånscykel cyklade i genomsnitt 1 217 km under 2023, ungefär fem gånger mer än genomsnittet i Sverige och Finland.
 • 46% säger att de kör mindre bil efter att de fått sin förmånscykel - den genomsnittliga minskningen är 42 km i veckan.
 • 41% cyklar till jobbet varje dag eller flera gånger i veckan. Kvinnor cykelpendlar mer än män.
 • 56% känner att de har bättre kondition sedan de fått sin förmånscykel.
 • 93% av förmånscyklisterna skulle rekommendera förmånen till sina kollegor.
 • Den totala besparingen är den vanligaste orsaken att skaffa förmånscykel, istället för att själv köpa cykel (62% av deltagarna). Många (58%) uppskattar även att det inte behövs en stor, ursprunglig betalning för att få cykeln. 
 • 77% säger att de troligen inte skaffat en så pass bra cykel utan möjlighet till förmånscykel.
 • Förmånscyklarnas genomsnittspris är 3286 euro (ca 38 000 kr) - män väljer oftare dyra alternativ med motor.
 • 70% av förmånscyklarna är elcyklar. Ju äldre användaren är, desto större är sannolikheten att den väljer en elcykel.
 • Två av tre förmånscyklister är män, men andelen kvinnor har nästan fördubblats under de senaste två åren. 
 • Cyklisternas genomsnittsålder är 43,4 år.

Räkna ut hur mycket du kan spara


Information om studien

Rapporten "Förmånscyklar i Finland 2024" är den största finländska studien om förmånscyklar. Antalet deltagare (n-4598) representerar ett signifikant urval av Finlands över 80 000 personer med förmånscykel. Rapporten sammanfattar erfarenheter, beteenden och attityder hos de som valt att utnyttja cykelförmån.

Varför förmånscykel? Vilka är det som väljer att skaffa förmånscykel? Vilka typer av cyklar väljer de? Elcykel eller vanlig cykel? Är de nöjda med upplägget? Hur har förmånscykeln påverkat deras hälsa och transportvanor? Leder förmånen till minskad bilkörning? Och slutligen: vad skulle deras arbetsgivare kunna göra för att skapa en mer cykelvänlig arbetsplats? 

Hur genomfördes studien?

Enkäten skickades ut genom e-post till Vapaus förmånscykelanvändare. Svaren (n-4598) samlades in i mars 2024. Rapporten har också använt data som samlats in av Vapaus, exempelvis information om förmånscyklar som tillhandahållits av företaget och deras användare.

Rapporten hänvisar också till förmånscykelstatistik från Statistikcentralen och resultaten av Traficoms persontrafikundersökningar. 

Mer information om studien

Tero Era
VD, Vapaus
Tel: +358 50 541 6337
E-post: tero@vapaus.io

Lotta Vänskä
Marknadsansvarig, Vapaus
Tel: +358 50 367 7704
E-post: lotta@vapaus.io

Du kanske också gillar

Varför ska du välja en förmånscykel? Vad finns det för fördelar?
Varför ska du välja en förmånscykel? Vad finns det för fördelar?
2 maj, 2024

Det finns många goda orsaker till att välja en förmånscykel istället för att köpa en egen cykel. I detta blogginlägg får...

Att välja cykel: användning, modeller och budget
Att välja cykel: användning, modeller och budget
18 april, 2024

Hoj, bike, cykel. Världens bästa uppfinning har många namn och kommer i olika former. Men hur ska man välja en lämplig c...

Vilka typer av cyklar kan du ha som förmånscykel?
Vilka typer av cyklar kan du ha som förmånscykel?
2 februari, 2024

Guide till förmånscyklar - elcykel, MOUNTAINBIKE, lådcykel och begagnat Att cykla är en hälsosam, miljövänlig och ofta p...