FÖRMÅNSCYKEL - hälsosamt och miljövänligt

En förmånscykel är ett populärt sätt för arbetsgivare att erbjuda sina anställda ett hälsosamt och miljövänligt transportalternativ. Konceptet går ut på att företaget tillhandahåller en cykel eller ett cykelbidrag som en del av anställningspaketet. Denna förmån kan göra arbetsgivaren mer attraktiv för befintliga och potentiella anställda, samtidigt som det främjar en aktiv livsstil.

Funktionssättet är relativt enkelt. Arbetsgivaren köper in cyklar eller bidrar med en summa till inköp av cykel som de anställda sedan kan använda för att pendla till och från arbetet eller för privata ärenden. Oftast använder arbetsgivaren en leasingtjänst. Genom detta system får de anställda tillgång till en kvalitetscykel och bli mer fysiskt aktiva i vardagen, vilket kan leda till bättre hälsa och ökad produktivitet.

Att inkludera en förmånscykel i ersättningspaketet kan också ha skattemässiga fördelar för både arbetsgivare och anställda, beroende på de regler och lagar som gäller i landet. Detta initiativ ligger väl i linje med växande miljömedvetenhet och kan ytterligare stärka företagets profil som ansvarstagande och i framkant.

Fördelar med förmånscykel

Förmånscykel erbjuder både ekonomiska och miljömässiga fördelar samt bidrar till en ökad hälsa och praktisk nytta. Anställda och arbetsgivare upplever betydande fördelar genom att inkludera förmånscyklar i sina anställningspaket.

Finansiella Aspekter

Förmånscyklar, såsom elcyklar och vanliga cyklar, medför ofta en lägre kostnad för tillsvidareanställda genom bruttolöneavdrag. Anställda har möjlighet att leasa cykel till ett fördelaktigt pris via bikelease eller liknande modeller. Genom bruttolöneavdrag blir cykelns kostnad kostnadsneutral för företaget, och anställda kan uppleva en besparing jämfört med att köpa en cykel på egen hand.

 • Förmånsvärde: Justeras enligt skattesats och kan vara skattefritt upp till ett visst belopp.
 • Kostnad: Används för att räkna ut avdraget från bruttolönen.
 • Förmånsskatt: Betalas av den anställde och baseras på cykelns värde och marginalskatt.

Hälsa och Miljö

Cykling som fysisk aktivitet främjar hälsa och reducerar sjukfrånvaro. Det leder även till hållbarhet genom minskade koldioxidutsläpp jämfört med andra transportmedel. En elcykel eller lådcykel som personalcykel kan bidra till en mer hållbar arbetsplats och en kraftigt minskad miljöpåverkan.

 • Hälsa: Regelbunden cykling främjar fysisk aktivitet och kan minska sjukfrånvaron.
 • Miljöpåverkan: Cykel som transportmedel innebär noll koldioxidutsläpp och är klimatsmart.

Praktiska Aspekter

Att cykelpendla kan vara snabbare och enklare i urbana miljöer. Leasingavtal inkluderar ofta service, reparationer, och ibland även försäkring. Det innebär minskad administration för arbetsgivaren och ökad trygghet för den anställde. Vid leasingperiodens slut finns alternativet att köpa loss cykeln.

 • Service och reparationer: Ofta inkluderat i avtal när man leasar cykel.
 • Tillbehör: Kan väljas och adderas till leasingpaket vid behov.

Skatt och Lagstiftning

En förmånscykel är föremål för förmånsbeskattning men kan bli fördelaktig beroende på den anställdes marginalskatt. Det finns skattefria förmåner upp till ett visst belopp, och cykeln kan anses vara skattefri om den används för arbetsresor och inte överstiger ett visst värde. Arbetsgivaravgifter ingår inte för det belopp som är skattefritt.

 • Beskattning: Förmånsvärde påverkar den anställdes förmånsskatt och sjukpenninggrundande inkomst.
 • Skattelättnad: Under vissa omständigheter kan en förmånscykel förbli skattefri.

Arbetsgivarroll

Företag som erbjuder förmånscyklar kan uppleva att det gör dem mer attraktiva som arbetsgivare. Personalcyklar kan signalera en investering i medarbetarnas välmående och erfarenhet. HR-avdelningar kan använda erbjudandet om en förmånscykel för att stärka sin organisation och dess image som en hållbar och trygg arbetsplats.

 • Erbjudande: Att ge anställda möjligheten att leasa cykel kan uppfattas som en attraktiv förmån.
 • Attraktiv arbetsgivare: Stärker organisationens rykte och bidrar till en hållbar och hälsosam arbetsmiljö.

Välja rätt förmånscykel

Att välja rätt förmånscykel innebär att noga överväga personliga behov och de alternativ som finns på marknaden. Det är viktigt att förstå helheten av avtalet samt hur förmånsbeskattningen påverkar det ekonomiska värdet.

Bedöma Behov och Alternativ

Innan en tjänstecykel beställs bör medarbetaren noggrant bedöma sina behov. Hur ofta ska cykeln användas och hur ser användningen ut? Sedan väljs en cykel utefter detta. Det är viktigt att förstå förmånsvärdet, som är den skattepliktiga förmånen av att ha en cykel tillgänglig för privat bruk.

En jämförelse av olika leverantörer är viktigt för att bedöma rimliga inköpspriser och eventuella rabatter som kan minska kostnaderna. Listan nedan visar faktorer som bör övervägas:

 • Inköpspris: Det pris företaget betalar för cykeln.
 • Rabatt: Möjligheter att sänka kostnaden genom leverantörsavtal.
 • Restvärde: Uppskattat värde efter avtalstiden.
 • Värdeminskning: Hur värdet på cykeln minskar över tid.
 • Förmånsvärdet: Skattegrundande värde på förmånscykeln.

inköpsprocess

När beslut om cykelmodell och leverantör är taget, följer inköpsprocessen där det formella avtalet upprättas. De bör granska avtalet noggrant för att förstå varje del av upplägget, inklusive avtalets villkor och längd. Här är stegen som brukar ingå:

 1. Val av cykel: Baserat på behov och marknadsvärde.
 2. Förhandling och avtal: Diskussion om villkor, inklusive kapitalkostnad och restvärde.
 3. Beställning: När avtalet är undertecknat kan cykeln beställas från vald leverantör.
 4. Förmånsbeskattning: Beräkning av skatt som ska betalas utifrån förmånsvärdet.

Det är viktigt att ha en klar bild av hur förmånsbeskattningen påverkar medarbetarens nettolön och ekonomi.

Du kanske också gillar

Varför ska du välja en förmånscykel? Vad finns det för fördelar?
Varför ska du välja en förmånscykel? Vad finns det för fördelar?
2 maj, 2024

Det finns många goda orsaker till att välja en förmånscykel istället för att köpa en egen cykel. I detta blogginlägg får...

KAN DET VARA ENKLARE? VAPAUS ÄR GLASTONS FRÄMSTA VAL
KAN DET VARA ENKLARE? VAPAUS ÄR GLASTONS FRÄMSTA VAL
19 januari, 2024

Glaston, en ledande global koncern inom glasbearbetningsteknik, prioriterar attraktiva arbetsförmåner för sina anställda...

Studie i Finland visar att personer med förmånscykel cyklar över fem gånger mer än andra
Studie i Finland visar att personer med förmånscykel cyklar över fem gånger mer än andra
6 juni, 2024

Enligt en ny studie som genomförts i Finland cyklar personer med förmånscykel i genomsnitt hela 1 217 km om året. Det är...